Категории
Селски Ясен

На Врачанският вилает на Яна

Чакане на жаравата

Вадене на колове и ходене по сенките на вилата на Яна.

Категории
Ясен

Y’s Lockdown Chronicles

На лов за шишарки
Категории
Ясен

Ясен: ян/март ’20

Изморен на театъра

Категории
Ясен

Ясен § Явор

Я § Я
Категории
Витоша Рила Краище Градски Селски Ясен

Оттук-оттам – окт/март ’19/’20

Припичане на есенното слънце

Събиране на Юндола, малкото Копито, по Владайска река, Парк Врана, Трявна, Екопътека към 9 планини, Шошки на Бистришка пързалка, до хижа Мальовица, почивка в махала Баба Стана.

Категории
Гърция Ясен

Коледа в Солун

Пипни всяка лала

@ Marmello’s

Категории
Градски Ясен

Ясен: сеп/дек ’19

Тестване на столчето на Икея

Категории
Ясен

Ясен на 1 година

В кутия
Категории
Пирин Ясен

Бъндеришки лъчове

В езерото

Малки лъчове от хижа Бъндерица със Ясен на гръб.