Категории
Гърция Ясен

Коледа в Солун

Пипни всяка лала

@ Marmello’s

Категории
Пирин Ясен

Бъндеришки лъчове

В езерото

Малки лъчове от хижа Бъндерица със Ясен на гръб.