Конниците

Изглед към Търново

Набожна туристка

... с радост пропуснахме шанса за аудио визуалното шоу

... Нека помним винаги предателите (особено на избори)

Градски пеизаж със син джоган

Газур ?

Фрагмент от 'Исус и космонавтите'

Булгарските строители от краи време са познажали стоманобетона

Църквата в която беше абсол'тно забранено да се снима :)