Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/200 sec at f / 13 on September 20, 2008

Исус е Господ

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/100 sec at f / 10 on September 20, 2008

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/50 sec at f / 11 on September 20, 2008

Издънките на дъба се режат на есен да има храна за добичетата 'га сняг забръска.

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/60 sec at f / 11 on September 20, 2008

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/100 sec at f / 11 on September 20, 2008

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/80 sec at f / 14 on September 20, 2008

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/125 sec at f / 9.0 on September 20, 2008

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/60 sec at f / 11 on September 20, 2008

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/80 sec at f / 11 on September 20, 2008

Листник

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/80 sec at f / 13 on September 21, 2008

Типична гледка от Огражден... келяв дъб, яко опоскан за храна на животните.

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/125 sec at f / 11 on September 21, 2008

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/80 sec at f / 11 on September 21, 2008

Училище превърнато в обор

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/125 sec at f / 11 on September 21, 2008

Оставили а някой в училището да кълве, ама не уроци.

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/50 sec at f / 6.3 on September 21, 2008

Ракия се вари най-добре на автомобилна гума.

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/60 sec at f / 13 on September 21, 2008

Canon EOS 40D EF50mm f/1.4 USM 1/100 sec at f / 2.0 on September 21, 2008

Canon EOS 40D EF50mm f/1.4 USM 1/60 sec at f / 2.5 on September 21, 2008

Canon EOS 40D EF50mm f/1.4 USM 1/250 sec at f / 2.5 on September 21, 2008

Canon EOS 40D EF50mm f/1.4 USM 1/1250 sec at f / 2.5 on September 21, 2008

Местният Мунчо с ранен мишелов... както се оказа по късно смъртно ранен.

Canon EOS 40D EF50mm f/1.4 USM 1/1000 sec at f / 2.5 on September 21, 2008

Canon EOS 40D EF50mm f/1.4 USM 1/400 sec at f / 8.0 on September 21, 2008