Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/250 sec at f / 8.0 on October 18, 2008

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/200 sec at f / 11 on October 18, 2008

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/160 sec at f / 11 on October 18, 2008

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/200 sec at f / 11 on October 18, 2008

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/125 sec at f / 16 on October 18, 2008

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/50 sec at f / 10 on October 18, 2008

Разфасован глиган... в чест на загиналите през Отечествената война

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/320 sec at f / 10 on October 18, 2008

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/50 sec at f / 10 on October 18, 2008

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/25 sec at f / 7.1 on October 18, 2008

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/50 sec at f / 6.3 on October 19, 2008

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/100 sec at f / 9.0 on October 19, 2008

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/50 sec at f / 5.0 on October 19, 2008

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/40 sec at f / 8.0 on October 19, 2008

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/50 sec at f / 7.1 on October 19, 2008

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/50 sec at f / 7.1 on October 19, 2008

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/50 sec at f / 7.1 on October 19, 2008

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/30 sec at f / 8.0 on October 19, 2008

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/50 sec at f / 6.3 on October 19, 2008

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/50 sec at f / 5.6 on October 19, 2008

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/50 sec at f / 7.1 on October 19, 2008

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/50 sec at f / 7.1 on October 19, 2008

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/60 sec at f / 9.0 on October 19, 2008

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/50 sec at f / 6.3 on October 19, 2008

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/40 sec at f / 6.3 on October 20, 2008

Canon EOS 40D EF17-40mm f/4L USM 1/50 sec at f / 9.0 on October 20, 2008